SKP

Stacja Kontroli PojazdówStacja Kontroli Pojazdów w Bachorzynie

Stacja Kontroli Pojazdów w Bachorzynie jest jedyną tego typu placówką w gminie Buczek, prowadzi działalność na podstawie posiadanego zaświadczenia ELA 007 wydanego przez Starostę Powiatu Łaskiego, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów.

Działamy na rynku motoryzacyjnym od ponad 20 lat. Posiadamy punkt zajmujący się kompleksową obsługą pojazdów.  Przeglądy wykonujemy sprawnie, dlatego nie ma potrzeby umawiania się na przegląd.

Badanie techniczne wykonywane na stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, stacja czynna jest  od poniedziałku do piątku 7ºº - 19ºº, a w soboty 7ºº - 14ºº.