Legalizacja LPG

Legalizacja samochodowych zbiorników LPG odbywa się we współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym

Legalizacja samochodowych zbiorników LPG polega na weryfikacji stanu technicznego butli gazowej.

Legalizacja samochodowych zbiorników LPG

W chwili obecnej przeprowadzamy:

  • legalizację samochodowych zbiorników LPG na gaz propan - butan,
  • badania okresowe zbiorników samochodowych na gaz LPG, zamontowanych wcześniej przez zakład posiadający homologację,
  • demontaż i montaż butli w pojeździe wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji.

Obowiązkową legalizację muszą przejść również  pojazdy sprowadzone do Polski z obszaru Unii Europejskiej które posiadają instalację LPG, często zamontowaną fabrycznie. Zbiorniki w tych pojazdach nie posiadają dokumentów odbioru Transportowego Dozoru Technicznego i nie mogą być eksploatowane na terenie Polski. Rozwiązaniem jest wymiana zbiornika na nowy lub przeprowadzenie procesu legalizacji w naszej firmie. Należy zaznaczyć, że wiele z tych pojazdów posiada zbiorniki z przyrządami typu holenderskiego, w których koszt wymiany takiego zbiornika na nowy kilkukrotnie przewyższa koszt legalizacji. Ze względu na dedykowane przyłącza, nie ma możliwości wymiany samego zbiornika na klasyczny gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami zakupu wielozaworu, zaworu tankowania i przeróbki układu połączeń.

Dla zbiorników LPG przeprowadzenie badania należy wykonać po 10 letnim okresie eksploatacyjnym, co pozwala na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika na następny okres 10 lat. (Eksploatacja zbiornika nie może być dłuższa niż 20 lat od daty produkcji).

W przypadku gdy zbiornik nie zostaje zalegalizowany nie pobieramy dodatkowych opłat.

Nasza firma montuje również nowe zbiorniki jeżeli dotychczasowe nie spełniają warunków do przedłużenia legalizacji.

Do legalizacji wymagany jest maksymalnie opróżniony zbiornik.